Instituto Español de Resiliencia (IER)

http://www.resiliencia-ier.es/

Trátase da páxina oficial do Insitituto Español de Resiliencia dende o cal se pretende fomentar o desenvolvemento desta capacidade nas persoas. 

Pretende ser un centro de referencia global para a investigación e a promoción da resiliencia tanto a nivel persoal como organizacional. 

Coido que aquí os profesores teñen un bo recurso ó seu alcance para poder traballar e favorecer esta capacidade tan necesaria no seu quefacer docente.