Centro de Formación e Recursos (CFR) da Coruña.

http://www.edu.xunta.es/centros/cfrcoruna/

O Centro de Formación e Recursos da Coruña é un órgano, dependente do servizo de Formación do Profesorado da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que ten como obxectivos a formación permanente do profesorado, o intercambio de experiencias e reflexión sobre os procesos educativos xunto coa  dinamización pedagóxica dos centros como elementos vertebradores do sistema educativo.