Investigación e Renovación Escolar

http://www.redires.net/

A Rede IRES (Investigación e Renovación Escolar) está formada por profesorado e grupos de profesoras e profesores de todos os niveis educativos -infantil, primaria, secundaria, universidade, adultos, educación especial, etc.- que teñen como referente para o seu traballo o Modelo Didáctico de Investigación na Escola (MIE).

Os antecedentes inmediatos da Rede debemos buscalos no Seminario de Discusión sobre o Proxecto IRESe nos asistentes á súa novena convocatoria.