Movimientos de Renovación Pedagógica: Historia y Presente

http://movimientosrenovacionpedagogica.wikispaces.com/

Interesante wiki sobre movementos de renovación pedagóxica. Algo escueta de información, pero moi útil como primeiro achegamento de cara a unha maior profundización en diferentes movementos de renovación pedagóxica, tanto actuais como históricos.