Aprende y juega con EA

http://www.aprendeyjuegaconea.com/index.php?n2=91&m=2&i=1

Electronic Arts tal vez sexa unha das empresas de maior recoñecemento e prestixio no mundo do videoxogo. Pero iso non quita para que poidan aportar o seu pequeno grao de area en canto ós videoxogos na educación. Tal vez o apartado de maior interese para os profesionais da educación sexa o dedicado a proxectos, moitos dos cales foron levados a cabo no país.