Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Buenas PrácTICas 2.0 - ITE - Ministerio de Educación

http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/

Buenas prácticas é unha páxina web na que atopamos multitude de artigos referentes á educación (experiencias, prácticas realizadas) xa sexa dende a súa revista dixital, o seu boletín BP 2.0 ou blogs que presenta o profesorado que colabora, entre outros máis recursos.