Slideshare

http://es.slideshare.net/

O presente sitio web permite compartir e comentar os contidos subidos aos seus usuarios. Neste espazo aínda que destacan as presentacións Power Point, inclúense tamén outros documetos Word, OpenOffice ou PDF.

Destaco a utilización desta web como apoio e procura de resumos e documentos sobre diversos temas, os cales se poden consultar sen ser usuarios rexistrados da presente páxina.