Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

UNED - Universidade Nacional de Educación a Distancia

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

A UNED é un portal educativo no que atoparás información sobre as ofertas de estudo da súa universidade, proxectos de investigación, servizos académicos ou noticias. Tamén dispón dun campus virtual para os seus estudantes.