Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Escuela 2.0: Aulablog21 - Aula Tecnológica Siglo XXI

http://aula21.net/aulablog21/escuela-20/

Aulablog 21 é un blog que desenvolve temas relacionados coa tecnoloxía dixital na aula principalmente. Así, podemos obter información sobre temas interesantes.