Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

El Mundo. Líder de información en español

http://www.elmundo.es/

"El Mundo" é un diario de noticias que podemos atopar tanto en soporte impreso como dixital. Como en calquera xornal, atopamos noticias de actualidade que acontecen no mundo, ademais de seccións como: deportes, economía, saúde, internet, viaxes, motor ou libros.