Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Google Académico

http://scholar.google.es/

Google Académico é un buscador que procura material relevante dentro do mundo da investigación académica. Deste modo, poderanse realizar procuras nun gran número de disciplinas e fontes fidedignas.