Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

O portal oficial do MECD, é un lugar de referencia en canto a leis e aspectos oficiais de distintas temática. Empregar esta web permite coñecer de primeira man aquelas novas en materia de educación promovidas polo goberno, ademais de aportar, debido a isto, datos oficiais.

Ter en conta esta páxina web é bo para poder levar a cabo comparacións, así como uns análises máis completos sobre distintos temas.