Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

http://www.edu.xunta.es/web/

O portal web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria é a primeira fonte oficial de todos aqueles aspectos educativos referentes á nosa Comunidade Autónoma. Nesta web temos accceso dende a leis, ofertas educativas, e acceso aos distintos centros educativos de Galicia.

Ao igual que ter en conta o MECD, é bo ter presente a presente web para poder ter contacto directo coas novas educativas da nosa Comunidade.