Revista Iberoamericana de Educación (RIE)

http://www.rieoei.org/index.php

A presente publicación é editada pola Organización de Estados Iberoamericanos para a Educación, a Ciencia e a Cultura (OEI). Nesta recollense disitintos artigos así como información sobre publicacións da presente organización en materia educativa.