El País. Tecnología

http://tecnologia.elpais.com/

Este Xornal, aporta unha sección centrada en artigos periodísticos sobre Tecnoloxía, permitindo deste xeito unha actualización constante sobre aquelas novas en materia de tecnoloxía. Sen dúbida un bo recurso estar actualizados. Ben é certo que quizás non se ten tanto en conta a educación, senón que é máis ben unha exposición daquelas novas en materia de redes sociais, aparellos electrónicos entre outros.