En clave de TIC

http://tice.wikispaces.com/

A presente Wiki, pertence á asignatura de Novas Tecnoloxías Aplicadas á Educaciónd a Escola Universitaria de Formación do Porfesorado de Ciudad Real. Nela recollese un glosario de termos así como un repositorio de webquest.