DOGA

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/

Diario Oficial de Galicia. Imprescindible para estar ao tanto de ofertas formativas e de emprego ademais de todo tipo de subvencións que saen a concurso periódicamente.