Canal Tic

Por silvia
http://canaltic.com/blog/

Esta páxina web permite o acceso a noticias de actualidade sobre a Tecnoloxía Educativa nas aulas.