Ibertic

http://www.ibertic.org/

Paxina web do Instituto Iberoamericano de TIC e Educación, que trata de introducir a cultura dixital nos sistemas educativos iberoamericanos. Nela recóllense experiencias, actividades, documentos e noticias de interese, referentes as novas tecnoloxías.