Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado

http://www.ugr.es/~recfpro/

A presene revista, produce tres publicións ao largo do ano nas cales recolle distintas aportacións tanto nacionais como internacionais.

Segue a mesma estructura en todas as publicacións, un monográfico, seguido dun apartado de colaboracións e dun aaprtado de recensión de libros actuais ou informes de investigacións.

As áreas de traballo que aborda, entre outras son: A formación inicial e o desenvolvemento profesional do docente, desenvolvemento curricular e innovación Educativa, tecnoloxía educativa, organización escolar, educación especial, educación intercultural e didácticas específicas.

Trátase así mesmo dunha publicación xerada pola Universidade de Granada.