Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Cuadernos de Pedagogía

http://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Inicio.aspx

Cuadernos de Pedagogía é unha páxina web na que podemos atopar diversas publicacións (diferentes números de revistas, arquivos de libros, experiencias que se desenvolven nos diversos niveis do sistema educativo, reportaxes ou mesmo entrevistas) que tratan o tema da educación nun sentido amplo. Dispón dun buscador e calquera persoa se pode pode facer usuaria do mesmo.