Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado

http://www.ugr.es/~recfpro/

Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado é unha revista científica que se publica cada cuadrimestre polo grupo de investigación FORCE da Universidade de Granada. Algúns dos temas principais que se tratan a través da mesma son por exemplo a organización escolar, a formación inicial e o desenvolvemento profesional do docente, a educación intercultural e as didácticas específicas ou o desenvolvemento curricular e a innovación educativa, entre outras.