Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE)

http://www.anie-anies.es/

Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE), é unha páxina web dunha entidade que integra a todos os Inspectores de Educación de España. Interesa para esta materia de "Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado" porque se publican artigos na mesma sobre temas relacionados coa realidade educativa do noso país.