Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada

Wikipedia é unha enciclopedia de contido libre que todas as persoas poden editar. Desenvolve temas moi variados e diversos. Considero conveniente engadila ós meus favoritos, xa que para min supón o meu primeiro punto de partida (non constitúe o meu punto final, xa que a información contida nela non é de todo fiable ó subir calquera tipo de persoa información á web) polo que comezar a profundizar nalgunha temática en concreto.