Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Revista de Educación

http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion

Revista de Educación é unha revista científica que se publica da man do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte español na cal podemos atopar diversos números da revista de educación, informes anuais ou artigos de prensa. Así, de xeito xeral amósanse aspectos como a evolución da educación nas derradeiras épocas, as innovacións en materia de educación levadas a cabo, as investigacións realizadas, etc.