Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado

http://www.aufop.com

Seguindo a explicación histórica que ofrece a revista na súa páxina web, a Revista Interuniversitaria de Formación do Profesorado é unha continuación da antiga Revista de Escuelas Normales (1922-1936), que logo se convertiu no Boletín de Escolas Normais (1921). 

A Revista Escuelas Normales era unha publicación que chamaba a atención sobre os ambientes educativos e pedagóxicos da época. Nela participaron persoeiros como Piaget, Cossío, Llopis, Luzuriaga...

A Revista Interuniversitaria de Formación do Profesorado rescatou ese espírito de renovación pedagóxica que presentaban na Revista de Escuelas Normales. A súa sede oficial está dende o 1996 na Universidade de Zaragoza.

Podemos atopar a revista en formato completo en REDAYC.