Cuadernos de Pedagogía

http://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Inicio.aspx

Revista de educación que se publica mensualmente na que se poden atopar artigos de opinión, descripción de experiencias, lexislación, reportaxes, etc.

Moitos dos textos empregados nas clases están publicados aquí.