Cadernos de Pedagoxía

http://www.cuadernosdepedagogia.com

Poño de manifesto esta páxina debido a relación que existe coa nosa titulación. Nesta páxina atopámonos con numerosas novidades e reflexións relacionados coa pedagoxía en particular, e coa comunidade educativa en xeral. Este portal polo tanto sérvenos para actualizar os nosos coñecementos ademais de informarnos acerca de novos saberes que saen a luz, experiencias, actividades...