Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

REDINED

http://redined.mecd.gob.es/

REDINED é unha REde de INformación EDucativa que recolle investigacións, innovacións e recusos producidos en España. É un proxecto levado a cabo polo MECD e as comunidades autónomas a través das súas consellerías ou departamentos de Educación. É un instrumento esencial porque podemos atopar miles de rexistros bibliográficos e documentos de texto completos.