Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Revista Iberoamericana de Educación - RIE

http://www.rieoei.org/index.php

A Revista Iberoamedicana de Educación amósanos diversos números da revista nos que se expón de modo xeral cuestións relativas á educación: didáctica, educación especial, tecnoloxía educativa, etc. Estes números da revista están compostos por investigacións, estudos, recensións ou inclusive experiencias propias.