Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Compás Empresarial

http://investigacion.univalle.edu/

Compás Empresarial é unha páxina web do departamento de investigación da Universidade del Valle. Nela podemos atopar publicacións de todo tipo: enxeñaría, enerxías, ciencias clínicas, ecoloxía, etc, pero tamén atopamos moitos artigos sobre a sociedade e a cultura, que son temas que nos incumben na materia de "Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado".