Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Fundación Europea Sociedad y Educación

http://www.sociedadyeducacion.org/

Fundación Europea Sociedad y Educación é a páxina web da citada fundación na que se realizan análises sobre a educación, a páxina dispón dun foro no que se pretende crear un debate e un diálogo social, educativo e cultural sobre a temática expresada. Esta páxina é de interese xa que presenta diversos artigos sobe o campo da educación.