Revista interuniversitaria de formación do profesorado (AUFOP)

http://www.aufop.com/aufop/home/

Esta web é un enlace a artigos da presente revista, os cales se poden leer sen necesidade de subscrición. Sendo este feito un aspecto a destacar.

É por tanto unha web de recursos documentais onde buscar documentos que sustenten os nosos análises, ou que nos sirvan de inspiración para investigar.

Os documentos recollidos abordan distintas temáticas entorno á educación e á formación do profesorado.