REDINED

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/

A presente web recolle unha rede de información educativa realizada en España, recopilando todos aqueles documentos de interese entorno a cinco ámbitos: investigacións, innovacións, recursos, analíticas e revistas analizadas polo grupo que conforma REDINED. 

Neste sentido, presentase como unha das máis importantes bases de datos a nivel estatal.

Esta web é levada a cabo por membros titulares do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, a través da Subdirección Xeral de Documentación e Publicacións e do Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (INTEF), xunto coas consellerías ou departamentos de educación das Comunidades Autónomas que colaboran no proxecto.