Revista de Educación

http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion

A Revista de Educación, foi creada no ano 1940, e dende entón é dirixida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. En toda  asúa traxectoria foi mostrando a situación do sistema educativo español, así como daquelas investigacións ou innovacións, entre outras que se viñeron levando a cabo.

Presenta tres publicacións ao ano, as cales Podemos atopar integramente na web.