REDU. Revista de Docencia Universitaria

http://red-u.net/redu/index.php/REDU

A presente web presentade como un recurso de documentación e investigación, no cal distintas persoas abordan temáticas realcionadas coa docencia no contexto universitario.

A presente revista é de libre acceso co cal podemos acceder sen necesidade de usuario a todos os contidos que aporta.