Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soƱadora.

Finnish National Board of Education

http://www.oph.fi

Para todos aqueles interesados no sistema educativo finés velaí vai un bo recurso no que obter información e datos estadísticos fiables. Aquí poderedes acceder á historia do sistema educativo, ás políticas educativas finesas, cómo son os diferentes niveis dentro do sistema,cómo é a formación do profesorado, qué investigacións se están levando a cabo, etc.