Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

INTEF (Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e Formación do Profesorado)

http://formacionprofesorado.educacion.es/

Páxina web do goberno de España onde podemos atopar diferentes matreiais para a autoformación do profesorado e experiencias educativas.