Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

eTwinning

http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

Plataforma dirixida aos equipos educativos dos centros escolares dos países membros ou cercáas á Comunidade Europea para promover a colaboración entre colexios mediante a realización de proxectos.