Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soƱadora.

OAPEE

http://www.oapee.es/oapee/inicio.html

Url do Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, onde podemos acceder aos progrmas de aprendizaxe permanente.