Ana Vazquez Rodriguez

Sí a la libertad, a la vida, al amor, amistad, a la educación y al aprendizaje como el motor que rija nuestra vida.

Páxina web do Centro Autonómico de formación e innovación.

http://www.edu.xunta.es/web/cafi

Páxina web da Xunta de Galicia onde se recollen diversidade de accións para a formación permanente do profesorado. Entre outras cousas, tamén se recollen diversas ferramentas para que o profesorado poida traballar co seu alumnado.