Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

CeTA

http://www.usc.es/gl/servizos/ceta

Páxina web do Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe onde podemos acceder aos cursos que se están realizando no noso campus para a formación permanente do persoal docente e investigador da USC, así como outros cursos realizados para os profesores non universitarios.