Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Práctica Reflexiva

http://www.practicareflexiva.pro/

Páxina web onde podemos atopar recursos para informarnos acerca de qué é a práctica reflexiva e de que maneira axudan a formación persoal profesionalizadora. Interesanos esta web para extraer información acerca da práctica reflexiva necesaria no profesorado.