Xunta de Galicia: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

http://www.edu.xunta.es/web/teachers

Apartado da páxina da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destinado ó profesorado. Nesta páxina se inclue información acerca da formación, recursos, programas e plans, etc. de interese para os docentes, ademais de noticias da actualidade.