Cadernos de Pedagoxía

http://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Inicio.aspx

Revista mensual que recolle diversa información sobre a ensinanza en forma de experiencias, artigos de opinión, entrevistas, reportaxes, lexislación e demais temas de interese.