Revista Estatal de Docencia Universitaria.

http://red-u.net/redu/index.php/REDU

REDU é unha publicación científica cuxo público ao que se dirixe é aquel interesado na educación superior e especialmente na universitaria.