Revista de Currículo e Formación do Profesorado

http://www.ugr.es/~recfpro/

Revista científica publicada cuatrimestralmente dende o ano 1997 polo Grupo de investigación FORCE da Universidade de Granada.