Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Revistas Científicas Complutenses

http://revistas.ucm.es/

Revista da Universidade Complutense de Madrid. Nela atopamos diferentes revistas adicadas cada unha a unha área. En concreto, interésannos as de Ciencias Sociais, e específicamente, na materia de Educación podemos atopar as seguintes revistas: Revista Complutense de Educación, Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, FAISCA. Revista de Altas Capacidades, entre outras. Tampouco nos podemos perder a sección de Socioloxía