Revista Galega de Educación.

http://www.nova-escola-galega.org/WebDefault.aspx?MenuInd=1&MenuId=134&Lng=gl-ES&tl=0

Publicación pedagóxica, en lingua galega, dirixida ao profesorado e, en xeral, aos educadores/as e técnicos/as da educación en Galicia; plural e construída desde as posicións de reforma democrática da educación, ao servizo dunha sociedade solidaria, libre e cultural e lingüisticamente normalizada.

A RGE comeza a editarse no 1986 cunha periodicidade trimestral, promovida por Nova Escola Galega, pero a partir doan o 2005 comeza a súa segunda etapa cunha periocidade cuatrimestral.