Revista de educación

http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion

Fundada no ano 1940, e dende aquela unha publicación cientifica, dirixida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. En toda a súa andadura tivo como finalidade mostrar a situación do sistema educativo español, ademáis das investigacións ou innovacións.